نام شرکت/سازمان
(حسابرسی و بازرسی قانونی و اصلاح حساب)

پتروشیمی شیراز
مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
بازرگانی پتروشیمی ایران
سیمان هگمتان
کالای پتروشیمی
پتروشیمی ایلام
پتروشیمی برزویه
موسسه مالی و اعتباری مهر وطن
پترو صنعت صبا
مهندسی طرح و پالایش
ایران نسترن
تعاونی مصرف سپه
کشتیرانی گلف اجنسی
تولی پرس
پخش البرز