نام شرکت/سازمان
(حسابرسی مالی و مالیاتی)

کاشی طوس
شکر افشان تهران
نوسازی عباس آباد
توسعه تجارت بین‌الملل زرین پرشیا امید
واردات و صادرات افق سعید (با مسئولیت محدود)
صنایع غذایی سعید طعام (با مسئولیت محدود)
افق پارس دانا (سهامی خاص)
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ری (سهامی خاص)
قطعات پیش ساخته فلزی کیان (سهامی خاص)
تیراژ دیزل (سهامی خاص)
پارس معدن تیراژ (سهامی خاص)
سداد (سهامی خاص)
ساختمانی تیراژ (سهامی خاص)
کارآفرینان مهر پاسارگاد (سهامی خاص)
الماس پیمان کهن رضوان (سهامی خاص)
سیتیکو اسکن ایران (سهامی خاص)
صنایع قفل رجبی
کالیس بتن (سهامی خاص)
بازرگانی حمید طلا
سیمین قطعه مهر (سهامی خاص)
تجارت بین الملل گاز دایان (با مسئولیت محدود)
فرا افرند (سهامی خاص)
پرتو تماس نوین (سهامی خاص)
سمنان آتیرو (سهامی خاص)
مبین نظم (با مسئولیت محدود)
نسران (سهامی خاص)
موسسه حسابرسی آرمان اندیشان امین (حسابداران رسمی)
مدیریت نصب و تعمیرات نیروی پاسارگاد (سهامی خاص)
مهندسین مشاور راه آهن راه (سهامی خاص)

 تیراژه ماشین
صنایع زرین سلولز (My Baby)
صنایع کاغذی زرین برگ پرشیا (My Baby)
ناوک دارو
محافظان بهبود آب
ساختمانی آکام پارمیس
آرای شیمی تبریز
تابا الکترونیک
سرمایه‌گذاری بازرگانی مهرورزان آفاق سما
مهر درمان نیکان
تجارت گستر مریان
بهین ارتباط مهر
ارمغان تجارت آریا
اکسوم
مهندسین مشاور محمدرضا جودت و همکاران
فام نیک
ساختمانی ایستا فام
شمال پلاستیک چابکسر
جم رایان
توسعه صادرات
توسعه ارتباطات نوین افزار سماء کیش
کاغذ نوپا
بازرگانی تیوا گستر درخشان
تهران تارک
زرین ذرت شاهرود
روان سنج (بیمارستان ایرانیان)
بازرگانی محمد آریایی
صنایع غذایی بیژن
شومبورگ پارس
بازرگانی رویا آریایی
عرصه‌های مدیریت داده‌ها و الکترونیک