نام شرکت/سازمان
(بررسی اجمالی و روشهای توافقی)

بازرگانی صبا بیمه ایرانیان (سهامی خاص)
صنایع شیر پاستوریزه باران طلایی پارسیان (سهامی خاص)
تهران دارو
شرکت تعاونی پزشکی نظرآباد
گاوداری آبان لرستان (سهامی خاص)
مجتمع دامداری پارس (سهامی خاص)