محمدرضا بیات سرمدی– مدیر عامل و عضو هیات مدیره

سوابق تحصیلی:                                      لیسانس حسابداری

عضویت در انجمن های حرفه ای:

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

عضو انجمن حسابداران خبره ایران

کارشناس رسمی دادگستری

سوابق کاری:

25 سال سابقه در زمینه‌های حسابرسی، خدمات مالی و حسابداری

همکاری با سازمان حسابر سی