1
انجام خدمات حسابداری به صورت تمام وقت

کارنامه ای درخشان در زمینه حسابداری

3
دانش و تخصص
تجربه
تعهد کاری
5
ارائه کلیه خدمات حسابرسی و مشاوره مالی

چکیده ای از ما

در اجرای قانون تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران، مؤسسه حسابرسی تلفیق نگار(حسابداران رسمی) در سال 1391 تاسیس و تحت شماره 31263 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید. هدف از تشکیل این مؤسسه، بنیان گذاری تشکیلات حرفه ای برای ارائه خدمات مورد نیاز به مدیریت بنگاه های اقتصادی است. تجارب شرکاء و مدیران مؤسسه در زمینه های حسابرسی، طرح و تدوین سیستم های اطلاعاتی مدیریت، مشاوره مالی و مالیاتی، خدمات حسابداری، مشاوره سرمایه گذاری و ارزیابی مالی و اقتصادی پروژه ها و ارزیابی قیمت پایه سهام به همراه سوابق تحصیلی، پژوهشی، آموزشی و دانشگاهی آنان ویژگی هایی منحصر به فردی را برای ارائه خدمات مورد نیاز به صاحبکاران فراهم آورده است.